Disclaimer

Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. 

Zorgvuldigheid: Amarante besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op de website. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Voor kennelijke fouten en type- of invoerfouten kan Amarante nooit aansprakelijk gesteld worden.

Voorbehoud: Amarante behoudt zich het recht om zonder toestemming van de bezoeker prijzen te wijzigen, alsmede wijzigingen aan te brengen in de website indien de situatie daarom vraagt.